Alguns tràmits (*) permeten acreditar la identitat digital amb els següents sistemes:

(*) La presentació de la sol·licitud d'admissió a la convocatòria de selecció de personal funcionari s'ha de fer amb certificat electrònic (idCAT, TCAT, FNMT, o altres certificats electrònics)