Projectes de recerca vigents Projectes de recerca vigents

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Competencia transcultural en aulas universitarias multilingües y multiculturales con plena docencia en inglés. Lenguas, actitudes, sensibilidad intercultural e identidad

Competencia transcultural en aulas universitarias multilingües y multiculturales con plena docencia en inglés. Lenguas, actitudes, sensibilidad intercultural e identidad. AEI/FEDER,UE-PGC2018-098815-B-I00 (01/01/2019- 31/12/2022)

Competencia transcultural en aulas universitarias multilingües y multiculturales con plena docencia en inglés. Lenguas, actitudes, sensibilidad intercultural e identidad. AEI/FEDER,UE-PGC2018-098815-B-I00 (01/01/2019- 31/12/2022)

El projecte TRANSLINGUAM-UNI investigarà si les aules universitàries de grau multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès propicien el desenvolupament de la competència transcultural entre els seus estudiants, i en quina mesura. Com a novetat, aquesta competència s'abordarà interdisciplinariament (i.i. sociolingüística educativa, adquisició de llengües, antropologia lingüística i psicologia social) i des de quatre dimensions: (1) lingüística (progrés individual en anglès i translingüisme), (2) actitudinal (cap a llengües presents a l'aula), (3) afectiva (desenvolupament o no de sensibilitat intercultural) i (4) identitària (desenvolupament o no d'una identitat cosmopolita).

El projecte és continuació ampliada d'un projecte anterior sobre pràctiques i actituds lingüístiques en aules d'educació secundària (FFI2014-52663-P). Igual que aquestes, les aules universitàries actuals acullen xarxes socials en les quals, a causa de fluxos migratoris internacionals i una creixent mobilitat acadèmica, joves de diferents orígens co-construeixen actituds i identitats adultes i poden desenvolupar habilitats plurilingües i sensibilitat intercultural. Per estudiar les quatre dimensions es durà a terme un estudi de cas d'un aula de grau universitari amb plena docència en anglès que exemplifica l'esmentada diversitat lingüística i cultural. L'estudi seguirà una metodologia mixta per recollir i analitzar dades per a l'estudi d'actituds i pràctiques lingüístiques i afiliacions identitàries.

El disseny inclou un grup de control i un component longitudinal. La comprensió d'aquests processos de desenvolupament del plurilingüisme i de socialització transcultural en un context educatiu internacionalitzat i de les seves conseqüències fonamentarà el nostre objectiu de transferència: el disseny d'un model de certificació de qualitat de la docència universitària en anglès. Aquest certificat (EMICERT) s'emmarcarà en la missió d'internacionalització de la universitat i serà d'utilitat a responsables d'institucions d'educació superior i el seu professorat. La finalitat última del projecte serà proporcionar coneixement i eines per a responsables acadèmics i polítics per solucionar alguns reptes de l'actual sistema educatiu i promoure millores en la preparació dels joves universitaris per a contextos acadèmics i professionals multilingües i multiculturals.

EQUIP DE TREBALL:
Dr. Albert Sesé (Universitat de les Illes Balears)
Dr. Michael Newman (Queens College-City University of New York)
Dr. Adriana Patiño-Santos (University of Southampton)
Dr. Iryna Pogorelova (Universitat Pompeu Fabra)
Laura Estors (Universitat de Barcelona)
Àngels Oliva  (Universitat Pompeu Fabra)
Antonio Bruyèl  (Universitat de les Illes Balears)
Sonia López  (Universitat Pompeu Fabra)
Adriana Pastena  (Universitat Pompeu Fabra)
 
Agencia Estatal de Investigación (AEI) i Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)