Vés enrere Competencia transcultural en aulas universitarias multilingües y multiculturales con plena docencia en inglés. Lenguas, actitudes, sensibilidad intercultural e identidad

Competencia transcultural en aulas universitarias multiling0ües y multiculturales con plena docencia en inglés. Lenguas, actitudes, sensibilidad intercultural e identidad. AEI/FEDER,UE-PGC2018-098815-B-I00 (01/01/2019- 31/12/2022). TRENCHS PARERA, MIREIA (IP)

Competencia transcultural en aulas universitarias multiling0ües y multiculturales con plena docencia en inglés. Lenguas, actitudes, sensibilidad intercultural e identidad. AEI/FEDER,UE-PGC2018-098815-B-I00 (01/01/2019- 31/12/2022). TRENCHS PARERA, MIREIA (IP)

El projecte TRANSLINGUAM-UNI investigarà si les aules universitàries de grau multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès propicien el desenvolupament de la competència transcultural entre els seus estudiants, i en quina mesura. Com a novetat, aquesta competència s'abordarà interdisciplinariament (i.i. sociolingüística educativa, adquisició de llengües, antropologia lingüística i psicologia social) i des de quatre dimensions: (1) lingüística (progrés individual en anglès i translingüisme), (2) actitudinal (cap a llengües presents a l'aula), (3) afectiva (desenvolupament o no de sensibilitat intercultural) i (4) identitària (desenvolupament o no d'una identitat cosmopolita).

El projecte és continuació ampliada d'un projecte anterior sobre pràctiques i actituds lingüístiques en aules d'educació secundària (FFI2014-52663-P). Igual que aquestes, les aules universitàries actuals acullen xarxes socials en les quals, a causa de fluxos migratoris internacionals i una creixent mobilitat acadèmica, joves de diferents orígens co-construeixen actituds i identitats adultes i poden desenvolupar habilitats plurilingües i sensibilitat intercultural. Per estudiar les quatre dimensions es durà a terme un estudi de cas d'un aula de grau universitari amb plena docència en anglès que exemplifica l'esmentada diversitat lingüística i cultural. L'estudi seguirà una metodologia mixta per recollir i analitzar dades per a l'estudi d'actituds i pràctiques lingüístiques i afiliacions identitàries.

El disseny inclou un grup de control i un component longitudinal. La comprensió d'aquests processos de desenvolupament del plurilingüisme i de socialització transcultural en un context educatiu internacionalitzat i de les seves conseqüències fonamentarà el nostre objectiu de transferència: el disseny d'un model de certificació de qualitat de la docència universitària en anglès. Aquest certificat (EMICERT) s'emmarcarà en la missió d'internacionalització de la universitat i serà d'utilitat a responsables d'institucions d'educació superior i el seu professorat. La finalitat última del projecte serà proporcionar coneixement i eines per a responsables acadèmics i polítics per solucionar alguns reptes de l'actual sistema educatiu i promoure millores en la preparació dels joves universitaris per a contextos acadèmics i professionals multilingües i multiculturals.

Agencia Estatal de Investigación (AEI) i Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)