LOPEZ SERRANO, SONIA

Profesora asociada
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
ALLENCAM

+34 93 542 1258
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

OORCID LinkORCID


Línies de recerca: Second Language Acquisition / Effects of learning contexts / L2 writing

Pàgina web personal: https://www.researchgate.net/profile/Sonia_Lopez-Serrano2