Compres d'equipament científic i material fungible de laboratori

Saps què has de fer per demanar la compra d'equipament científic o de material fungible de laboratori?

Si necessites comprar, adreça't a la secretaria de la teva unitat administrativa, on t'informaran i t'ajudaran a iniciar la compra.

El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació serà qui gestionarà i supervisarà la compra. En funció de la quantia de la compra, el termini i el tipus de necessitat, caldrà formalitzar un expedient de contractació.