Durada

Quatre cursos acadèmics

Preu

1.248,52 € (preu orientatiu per a estudiants de la UE. Altres tipologies)

Places

65

Branca de coneixement

Ciències de la salut

Horaris

L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 74; assignatures obligatòries: 140; assignatures optatives: 16; treball de fi de grau: 10

Idiomes

Primer i segon curs: català o castellà depenent de l'assignatura. Tercer i quart curs: anglès.