Biologia Humana

Durada Quatre cursos acadèmics
Preu 2.512,72 € (preu orientatiu per a estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places 60
Admissions Com accedir a aquests estudis
Branca de coneixement

Ciències de la salut

Horaris
L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 74; assignatures obligatòries: 140; assignatures optatives: 16; treball de fi de grau: 10
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Lloc
Organització

Els estudis

Docència

Informació i tràmits