A la UPF no tot és estudiar!

T’oferim diferents activitats culturals, esportives, de solidaritat i voluntariat o de participació activa en els òrgans de govern i en les associacions d’estudiants de la Universitat.

La UPF tracta i ajuda de manera personalitzada tots els seus estudiants

Entre els serveis personalitzats destaquen:

  • Un tutor, que t’orientarà i t’assessorarà en el teu procés de formació personal, acadèmica i professional, al llarg de tot el curs.

  • Ajuda psicològica, que pots demanar a un professional en qualsevol moment.

  • Suport a esportistes d’alt nivell, perquè puguis compaginar l’estudi i l’esport.

  • Ajuda a persones amb necessitats educatives especials.

  • Assessorament sobre allotjament, residències universitàries o pisos compartits amb altres estudiants.