L’any 1994, l’artista Perico Pastor va crear una pintura mural a la Sala Marull de l’Hospital del Mar, utilitzant la tècnica de la pintura mural al tremp. L’obra descriu dues figures, una noia asseguda llegint i un noi dret regant un bosc frondós, de 17,50m de llargada per 2,86m d’alçada.


L’any 2009, en el primer projecte d’obres per ampliar l’edifici docent del campus del Mar, en el soterrani del qual hi ha la Sala Marull, no es contemplava cap modificació substancial d’aquesta sala, i per tant, les obres no afectaven l’obra d’art del Perico Pastor.

Posteriorment, però, el pla funcional de l’edifici docent es va modificar i es va acordar ampliar l’ala curta del soterrani de l’edifici per poder encabir-hi noves aules. Aquesta modificació sí que afectava de ple la Sala Marull i, per tant, el Mural de Perico Pastor.

Per poder executar el nou projecte d’ampliació es va haver de desmuntar el mural, cosa que es va fer en les millors condicions, guardant-se en una de les sales adjacents a la sala Marull.


Retirada del mural

El projecte de retirada del mural es va fer en dues fases:

  1. Arrencament de la pintura mural amb el mètode “stacco”, que consisteix en arrencar la pintura amb el seu arrebossat. Perquè aquesta tècnica sigui possible s’ha de comprovar que la pintura estigui ben unida al substrat i que aquest es mantingui en bones condicions. Per arrencar-la, el primer pas consisteix a protegir la capa pictòrica amb capes de paper o cotó; aquestes s’enganxen amb uns adhesius especials que són reversibles i no danyen en cap moment la pintura.
    Sobre aquestes primeres capes de protecció s’hi afegeix un suport que aguanti la pintura en tota la seva superfície per evitar que aquesta es deformi o es trenqui en el moment de retirar-la. Després es va procedir a separar la pintura de la paret, aquesta va ser la part més delicada de tot el procés.

  1. Traspàs de la pintura a un suport inert, que la conservarà fins el moment de la nova instal·lació en un lloc definitiu.

 

Pendent de reubicació

Un cop finalitzades les obres, però, no s’ha pogut tornar a instal·lar la peça a la mateixa sala Marull ja que l’alçada de la sala ha disminuït i és inferior a l’alçada de l’obra d’art.

Durant aquest temps, doncs, el mural ha estat pendent de reubicació als nous espais de l’Hospital del Mar. Finalment, però, com que per problemes de finançament no hi ha data prevista per a l’inici de les obres de l’Hospital, la Universitat Pompeu Fabra proposa reubicar el mural a la Biblioteca de l’edifici docent. Tanmateix, tornar a col·locar el mural de Perico Pastor té un cost al qual la UPF té moltes dificultats per fer-hi front, i més quan encara ni tan sols s’ha pogut acabar tot l’equipament de l’edifici docent (per exemple no s’ha pogut abordar, encara, una peça tan necessària en una facultat de medicina com la sala de dissecció).

 

Vols col·laborar amb aquest projecte?