Els projectes que destaquem a continuació compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, pel seu plantejament, o pel destí dels resultats, i tenen també caràcter estratègic com a conseqüència del benefici col·lectiu que persegueixen. Poden incloure, per exemple, activitats genèriques d'investigació, desenvolupaments tecnològics, impuls d'infraestructures, demostració de tecnologies, o difusió i realització d'activitats socialment responsables.