Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF

Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF

Ajuda a que estudiants amb talent però amb dificultats econòmiques pugin estudiar a la UPF

El programa Ajuts a l’Estudi de la Comunitat UPF està dirigit a estudiants de Grau o Màster de la Universitat Pompeu Fabra i té com a principal finalitat ajudar-los en cas que pateixin una situació especial sobrevinguda, puntual, fortuïta, o que estiguin travessant per dificultats econòmiques, mitjançant el pagament del preu públic de la seva matrícula i altres taxes.

Amb aquesta modalitat de beques, la UPF intenta facilitar el desenvolupament normal dels estudiants, evitant així l'abandonament dels seus estudis per motius econòmics o dificultats personals.

Com més fons recollim, a més estudiants podrem ajudar!