Salta al contigut

 

Facilitats de pagament i ajuts de matrícula

T'ajudem a estudiar amb nosaltres

 

Facilitats de pagament de matrícula

Matrícula condicional 

 

 

La UPF assumeix provisionalment l’import dels crèdits que matriculis per primer cop si vas tenir la beca general del MECD el curs anterior o si tens l’acreditació favorable de caràcter econòmica de l’AGAUR

+ Info (grau)

+ Info (màster)

Fraccionament del pagament de matrícula

 

 

La Universitat Pompeu Fabra et permet fraccionar la matrícula en dos terminis, sense cap recàrrec.

+ Info

Pagament mensual (Préstec AGAUR)

 

 

El préstec AGAUR permet fer el pagament de la matrícula de forma mensual, sense interessos.

+ Info

Acreditació econòmica, Beca general i Beca Equitat

Acreditació econòmica (grau i màster)

 

Si el curs passat no vas tenir beca general i vols matricular-te com a becari, cal que demanis l’acreditació de caràcter econòmic a l’AGAUR. Desprès hauràs de demanar la beca general i la beca d’equitat.

 

+Info

Beca General (grau i màster)

 

 

Si en compleixes els requisits, la concessió de la beca general suposa l’exempció del pagament dels crèdits matriculats per primera vegada i, si escau, altres ajuts en funció de la renda i els resultats acadèmics. També pots demanar la Beca d’Equitat

 

+Info

Beca Equitat

 

 

La concessió de la beca Equitat suposa un descompte en el preu dels crèdits matriculats per 1a vegada, que pot ser d’entre el 10% i el 50% del seu import total. Per gaudir d’aquesta d’aquesta beca és obligatori demanar la Beca General. Als estudiants d’enginyeries se’ls aplicarà un preu inferior als crèdits matriculats per primer cop.

+Info

Ajuts econòmics

 

 Programa UPF d'ajuts a l'estudi (grau)

 

Ajuts adreçats als estudiants de Grau amb dificultats econòmiques importants per poder assumir els pagaments a la universitat.

Modalitats dels ajuts:

  • Matrícula per crèdits matriculats per primera vegada
  • Exempció de les despeses de gestió per manca de pagament
  • Complements d’ajuts a la beca d’equitat
  • Altres ajuts

+ Info

 

 Beques salari (grau)

 

Ajuts destinats a estudiants amb escassos recursos econòmics, en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada. Aquests ajuts consisteixen en un sou mensual durant els estudis de grau.

+ Info

 

 Estudiants de màster universitari

 

Si ets estudiant de màster la UPF disposa d'un ajut que suposa un descompte de 2000 euros sobre el preu de la teva matrícula.

+ Info

 

 Bonificacions i descomptes

 

Si reuneixes els requisits per gaudir alguna bonificació (família nombrosa, discapacitat, víctimes de violència de gènere, MH Batxillerat), estaràs eximit del pagament fins el 100% de l'import dels crèdits matriculats per primera vegada.

+ Info

 

 

 

 

 

Sabies que...?

a. La UPF, amb fons propis i aportacions d’empreses, associacions estudiantils i dels propis estudiants de la universitat financia el Programa UPF d’ajuts a l’estudi, destinat a ajudar a estudiants en situacions sobrevingudes?
c. Som la primera universitat catalana amb més estudiants que gaudeixen de bonificacions per Matrícules d’Honor de batxillerat, en termes relatius?
b. Una part de l’import que es descompta als estudiants per beca, família nombrosa, víctima de violència de gènere i víctima d’actes terroristes és assumit per la pròpia universitat?
d.  La UPF financia, amb fons propis, ajuts de matrícula a estudiants de màsters amb excel·lents expedients acadèmics?

Compromís de la UPF

 

"Implementar polítiques d’inclusió, garantint l’accés a l’educació de manera meritocràtica, per fer que la Universitat sigui una eina d’integració social".

Estratègia: Promoure una comunitat participativa i socialment responsable.

Pla estratègic 2016-2025: Àmbit estratègic Comunitat.