El seguiment de l’estudiant és un dels factors que més incideixen en el seu rendiment.

És possible fer un seguiment de l’activitat que l’estudiant fa dins d'una assignatura de l’Aula Global. La plataforma incorpora mecanismes de registre d’accions que permeten extreure dades de seguiment, com ara si l'estudiant ha accedit a l’Aula, si ha penjat tasques, si ha enviat missatges als fòrums, si ha completat una activitat, etc.

 

Eines

Control d'assistència

Restriccions d'accés i seguiment de compleció

Seguiment de l'activitat dels estudiants

Tasca

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Totes

Metodologies d'aprenentatge:

  • Tots

Competències:

  • Totes