Seguiment de l'activitat dels estudiants

L'Aula Global permet fer un seguiment de l'activitat que realitza l’estudiant dins d'una assignatura de l'Aula Global.

Bones pràctiques i experiències

  • Acompanya't de les eines digitals de la UPF per a la docència: breu entrevista on la professora Cristina Gelpí, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, explica la seva experiència sobre el seguiment de l'activitat dels estudiants a l'Aula Global.
Activitats formatives:
  • Cap,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Cap,
Sistemes d'avaluació:
  • Cap