Control d'assistència

El mòdul d'activitat d'assistència permet al professor prendre nota de l'assistència a les classes. Als estudiants, els permet marcar el seu propi registre d'assistència, si el professor ho creu convenient. 

Bones pràctiques i experiències

  • Acompanya't de les eines digitals de la UPF per a la docènciabreu entrevista on la professora Cristina Gelpí, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, explica la seva experiència sobre el seguiment de l'activitat dels estudiants a l'Aula Global.
Activitats formatives:
  • Cap,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Cap,
Sistemes d'avaluació:
  • Cap