FUNCIÓ TUTORIAL

A la Universitat i a la Facultat hi ha un equip de persones i entitats que poden ajudar-te en els dubtes o problemes que et puguin anar sorgint al llarg del teus estudis.

Aquests són:

 • Els tutors
 • Els caps d'estudis 

ELS TUTORS

La figura de tutor s'implanta el curs 2012-13 pels estudiants de primer curs de nova incorporació. 

Què fa el tutor?

 • Vetlla per la teva adaptació a la universitat
 • Estimula l'estudi i el rendiment acadèmic.
 • Realitza un seguiment del teu rendiment acadèmic tractant d'identificar a temps dificultats o situacions de risc acadèmic (continuïtat i permanència en els estudis).
 • Ajuda en situacions de dificultats personal o d'estudi.
 • Posa en coneixement del Coordinador Docent qualsevol problema respecte als programes de les assignatures, que els estudiants hagin identificat.
 • T'orienta en el teu projecte acadèmic i professional.

Quan el coneixeré?

El tutor es presenta en el marc del Curs d'Introducció a la Universitat.

Durant el mes d'Octubre del primer curs hi haurà una sessió de tutoria grupal, on s'explicarà amb més detall la funció d'aquesta figura. 

Com el contacto?

Si vols contactar amb el teu tutor, pots enviar un correu electrònic a una d'aquestes adreces segons la titulació que estiguis cursant:

 

CURS 2019-2020
GRAU EN ECONOMIA María Gundín
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES Patricia Crespo 
GRAU EN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS Ester Oliveras
GRAU EN CIÈNCIES EMPRESARIALS-MANAGEMENT
DOBLE GRAU DRET-ADE/ECO

Ester Oliveras (assignatures d'ADE / ECO)

Ramon Escaler (assignatures de Dret)

En l'assumpte del missatge, cal indicar l'estudi i el grup al que pertanyeu (per exemple, ecoG1) i també el motiu del vostre correu, en una de les següents categories:
 • Rendiment acadèmic
 • Acadèmic (temes acadèmics no relacions amb les qualificacions)
 • Personal (temes personals que afecten els vostres Estudis)

El curs 2012-13 es va iniciar en prova pilot el Programa de Mentories

En aquest programa els estudiants de 3er i 4rt curs acompanyen en el seu procés d'adaptació al estudiants de Nou Ingrés.

L'estructura de funcionament es detalla a continuació.

Els mentors mantenen i actualitzen un blog, on es pot consultar tota la informació:

http://mentoriesupf.wordpress.com/

 

Funcions dels tutors del Programa d'Esportistes d'Alt nivell

 • Assessorar  l'estudiant de manera periòdica i regular mitjançant tutories personalitzades.
 • Estar disponible per resoldre els dubtes o aclariments que l'estudiant li presenti sobre la seva activitat acadèmica, tant presencialment com virtualment.
 • Fer de nexe en la flexibilització del calendari acadèmic i esportiu de l'estudiant, pel que fa a les pràctiques, exàmens, canvis de grup i seminaris, tutories amb professors i, si escau, elaborar informes.
 • Fer un seguiment acadèmic de l'estudiant.
 • Informar el professorat amb docència de condició d'esportista d'alt nivell dels estudiants que tutoritza.
 • Informar de la normativa de permanència de la Universitat.
 • Servir d'enllaç entre l'estudiant i el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (àmbit Esports), que és el responsable de gestionar el programa.
 • Avaluar el desenvolupament del programa. (Qüestionari).

 

Responsabilitats dels estudiants esportistes d'alt nivell

1. Participar en el règim de tutories establert pel programa.

2 . Informar els TUTORS per escrit durant la primera setmana del trimestre* del següent:

 • Calendaris de competicions, entrenaments.
 • Assignatures i professors del trimestre.

3. Informar els PROFESSORS per escrit durant la primera setmana del trimestre* de la condició d'esportista d'alt nivell, i DEL NOM DEL TUTOR ASSIGNAT i, si escau, de les dificultats que pugui tenir en el seguiment del curs. *(Excepte al 1r. trimestre, que s'informarà en el moment de tenir coneixement del nom del tutor).

4. Comunicar al SACU si es produeix algun canvi de dades personals, i qualsevol qüestió relacionada amb el programa. (p.e.: Abandonament d'estudis...).

5. Respondre els qüestionaris d'avaluació i qualsevol altre requeriment del programa.

6. Informar el SACU dels èxits esportius i, en la mesura del possible, enviar alguna fotografia de la competició per tal de fer-ne difusió en els canals de comunicació de la UPF (web d'esports, facebook d'esports...).

En cas d'incompliment d'aquestes normes, es pot perdre el suport del tutor.