Atès que s’avança la data de la prova i a la fase nacional s’ inclou Economia, i d’ acord amb les universitats de Catalunya, el temari per a la fase local és el següent:

 • Blocs de l'assignatura d’Economia de l'Empresa II per a l'examen de les PAU
  • Bloc 1: La informació econòmica i financera a l'empresa
  • Bloc 2: Gestió financera
 • Continguts de l’assignatura d’Economia de l'Empresa I:
  • L'empresa i la seva organització: Formes jurídiques d'empresa. Avantatges i inconvenients.
  • La gestió comercial: L’anàlisi del mercat. El màrqueting i els seus elements (màrqueting mix). 
  • La productivitat i els costos de l'empresa: El llindar de rendibilitat o càlcul del punt mort.
 • Continguts de l’assignatura d’Economia:
  • El funcionament del mercat: la demanda, l'oferta i l'equilibri de mercat.
  • Indicadors econòmics: El PIB i els seus components.

Es recorda als participants que, si resulten classificats per participar a la fase estatal, la prova d’aquesta fase inclou tant els continguts d’Economia de l’Empresa com de l’assignatura Economia.
L’examen s’estructura en tres parts: preguntes curtes tipus test de caràcter teòric, dos problemes numèrics (es pot utilitzar calculadora) i comentari d’ un text referent a l’ àmbit de l’economia i l’empresa. 
Per fer la prova es disposa d’ 1,5 hores.
La prova es fa de manera coordinada amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili.

Models: