ATENCIÓ: Per tal de poder accedir a la resolució de la segona fase del procés d'admissió haureu de seleccionar el vostre document d'identitat i introduir la data de naixement com a contrasenya tal i com segueix:  DDMMAAAA

 

Del 17 al 21 de juny els estudiants admesos han de fer el pagament de la reserva de plaça segons indica la convocatòria. S'ha de consultar la convocatòria per a conèixer quins són els passos a seguir per a continuar en el procés d'admissió.

Procés de matrícula: Per realitzar la formalització de la matrícula, la secretaria es posarà en contacte amb els candidats admesos.