Vés enrere Un experiment col·laboratiu estudia si el comportament moral de les persones canvia en un entorn competitiu

Un experiment col·laboratiu estudia si el comportament moral de les persones canvia en un entorn competitiu

Gert Cornelissen, professor del Departament d'Economia i Empresa de la UPF, ha liderat un dels 45 equips de recerca independents que han participat, amb un disseny propi, en un projecte col·lectiu de col·laboració. El resultat agregat va trobar un petit efecte advers de la competència sobre el comportament moral, però els autors conclouen que l’heterogeneïtat del disseny experimental provoca una variació substancial en l’estimació d’aquest efecte.

08.06.2023

Imatge inicial

Hi ha moltes maneres de pensar sobre el “comportament moral” de les persones (des de donar a través d'obres de caritat fins a dir la veritat) i molts tipus diferents d'escenaris competitius que es podrien considerar (des de competir per un lloc de treball fins a una subtil competència d'estatus en contextos socials).

L’estudi de l’impacte de la competència en el comportament, particularment en els aspectes prosocials i morals, ha suscitat un interès creixent en una gran varietat de disciplines. Alguns experts argumenten que l'activitat de mercat pot reduir els conflictes i la violència, mentre que d’altres afirmen que poden treure el pitjor dels éssers humans i incentivar pràctiques no ètiques.

Gert Cornelissen: "Només un estudi no pot respondre preguntes de recerca àmplies. En canvi, és important fer diversos estudis per descobrir les condicions sota les quals passa un efecte"

Per provar si la competència afecta el comportament moral es va dur a terme un ambiciós projecte de recerca col·laboratiu, amb la participació de 45 equips de recerca independents de tot el món, entre els quals un equip liderat per Gert Cornelissen, professor del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i de Barcelona School of Economics (BSE). Cada equip va aplicar un disseny de recerca propi (45 dissenys experimentals diferents) a partir d'un protocol comú, en un experiment en línia.

"En general, els resultats agregats de l´estudi indiquen que els entorns competitius soscaven el comportament moral de les persones, encara que l´efecte és relativament petit", assegura Gert Cornelissen, que ha comptat amb la col·laboració d´Helena Palumbo, doctoranda del Departament d´Economia i Empresa de la Universitat.

Tot i això, el professor de la UPF destaca l'aspecte “metaanalític” de l'estudi, que ha estat publicat recentment a la revista PNAS: “Atès que alguns estudis individuals van trobar efectes substancials i altres no van trobar efectes, un dels principals missatges d’aquest treball és que només un estudi no pot respondre preguntes de recerca àmplies. En canvi, és important fer diversos estudis per descobrir les condicions sota les quals passa un efecte”.

En aquesta mateixa línia, els autors afirmen que en imposar certa estandardització, com exigir un protocol d'economia experimental per a tots els dissenys (amb incentius monetaris i sense enganys), es pensava que això a priori reduiria l'heterogeneïtat, però no va ser així: la variació en les estimacions de la mida de l'efecte en els 45 dissenys va ser substancialment més gran que la variació esperada a causa d'errors de mostreig.

Aquesta “heterogeneïtat de disseny” mostra que la capacitat de generalització i informació dels dissenys experimentals individuals és limitada: “Les nostres troballes brinden un argument per avançar cap a recopilacions de dades molt més grans i més treball en equip per millorar la capacitat d'informació i generalització de la investigació experimental en ciències socials”, conclouen els autors.

Més de 18.000 participants en un experiment en línia

El projecte va convidar 102 equips de tot el món a presentar un disseny propi de recerca, 95 dels quals van enviar una proposta: entre ells, 50 es van seleccionar a l'atzar per participar a l'estudi, dels quals 45 van lliurar el programari experimental i, per tant, es van incloure a la recopilació de dades.

Es van recollir 18.123 observacions completes (al voltant de 400 per disseny), a través de la plataforma d'enquestes Prolific, el gener del 2022. L'edat mitjana dels participants que van completar l'experiment (pertanyents al Regne Unit, EUA i Sud-àfrica) va ser de 32,5 anys, i el 55,5% eren dones.

Treball de referència: Christoph Huber, Anna Dreber, Jürgen Huber, Felix Holzmelster et al. (maig 2023) “Competition and moral behavior: meta-analysis of forty-five crowd-sourced experimental designs”, PNAS

https://doi.org/10.1073/pnas.2215572120

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació