Convocatòria 2019/20

Convocatòria ordinària

Ordinary call

1r trimestre

1st term

2n trimestre

2nd term

3r trimestre

3rd term

Període d'exàmens

Exams period

11-20 de desembre

December 11-20

18-28 març

Marc 18-28

19-27 de juny

June 19-27

Revisió d'exàmens

Exams review

Fins al 9 de gener

Until 9 January

Fins al 2 d'abril

Until April 2

Fins al 2 de juliol

Until July 2

Tancament d'actes

Records closure

10 de gener

January 10

3 d'abril

April 3

3 de juliol

July 3

Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)

Claims Commission (submission deadline)

15 de gener 

January 15

8 d'abril

April 8

8 de juliol

July 8

Veure instrucció del degà sobre la revisió de qualificacions

See Dean's instructions on grading review

Recuperació

Resit

1r trimestre

1st term

2n trimestre

2nd term

3r trimestre

3rd term

Període d'exàmens

Exams period

17, 18 i 25 de gener

January 17, 18 & 25

15, 18 i 24 d'abril

April 15, 18 & 24

10 i 13 de juliol

July 10 & 13

Revisió d'exàmens

Exams review

Fins al 30 de gener

Until January 30

Fins al 30 d'abril

Until April 30

Fins al 20 de juliol

Until July 20

Tancament d'actes

Records closure

31 de gener

January 31

4 de maig

May 4

21 de juliol

July 21

Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)

Claims Commission (submission deadline)

22 de febrer

February 22

20 de maig

May 20

Fins al 26 de juliol

Until July 26

Veure instrucció del degà sobre la revisió de qualificacions

See Dean's instructions on grading review