Calendari d'exàmens 2019-20

Trimestre/convocatòria  Ordinària Recuperació
1r trimestre De l'11 al 20 de desembre 17, 18 i 25 de gener
2n trimestre (calendari dels exàmens ajornats) 9, 15 i 16 de maig
3r trimestre Del 19 al 26 de juny 10 i 13 de juliol
Es considera que hi ha coincidència d'exàmens quan el marge de temps entre els dos exàmens sigui inferior a trenta minuts, sempre que es realitzi en edificis diferents. Quan un estudiant es trobi en aquest cas, haurà d'emplenar el següent formulari com a molt tard l'últim dia de la setmana 8 del trimestre i per les recuperacions com a molt tard 2 dies després del tancament d'actes de la convocatòria ordinària. La Secretaria comprovarà la coincidència i contactarà amb l'alumne abans de l'inici dels exàmens.