La Facultat d'Economia i Empresa ha destinat les següents franges horàries per a l'organització de l'Aula de Cultura i l'Aula d'Activitats Docents i Avaluables.

Aula de Cultura: Franja horària reservada per l'organització d'activitats d'interès dels estudiants (xerrades, conferències, etc). Sessions del curs 2021-22.

Aula d'Activitats Docents i Avaluables: Franges destinades a possibles activitats docents que complementen l'horari de les assignatures i que comportin avaluació dels alumnes (recuperació de classes, exàmens parcials, etc) 

CURS 2021-2022

  1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
  AULA D'ACTIVITATS DOCENTS I AVALUABLES AULA DE CULTURA AULA D'ACTIVITATS DOCENTS I AVALUABLES AULA DE CULTURA AULA D'ACTIVITATS DOCENTS I AVALUABLES AULA DE CULTURA
1r curs ECO/ADE /IBE Dimecres de 9 a 10.30 Dimecres de 10.30 a 12 Dimecres de 9 a 10.30 Dimecres de 10.30 a 12.30 Dimecres de 9 a 10.30 Dimecres de 10.30 a 12.30
2n curs ECO/ADE/IBE Dimecres de 10.30 a 12.30
1r curs EMPRESARIALS
2n curs EMPRESARIALS
3r/4t curs ECO/ADE/IBE/EMP Divendres de 15.30 a 17 Divendres de 15.30 a 17 Divendres de 15.30 a 17
1r curs DOBLE GRAU Dimarts de 10.30 a 12 Dimecres de 10.30 a 12 Dimecres de 9 a 10.30 Dimecres de 9 a 10.30
2n curs DOBLE GRAU Dimecres de 9 a 10.30 Dimecres de 10.30 a 12.30
3r curs DOBLE GRAU
4t curs DOBLE GRAU
5è curs DOBLE GRAU  
6è curs DOBLE GRAU Dimecres de 9 a 10.30        
1r curs ITEA           Dimecres de 10.30 a 12.30
2n curs ITEA   Dimecres de 10.30 a 12.30      
3r curs ITEA          
4t curs ITEA   Dimecres de 10.30 a 12.30      

CURS 2022-2023