La Facultat d'Economia i Empresa ha destinat les següents franges horàries per a l'organització de l'Aula de Cultura i l'Aula d'Activitats Docents i Avaluables.

Aula de Cultura: Franja horària reservada per l'organització d'activitats d'interès dels estudiants (xerrades, conferències, etc). Sessions del curs 2021-22.

Aula d'Activitats Docents i Avaluables: Franges destinades a possibles activitats docents que complementen l'horari de les assignatures i que comportin avaluació dels alumnes (recuperació de classes, exàmens parcials, etc) 

CURS 2022-2023