Convocatòria ordinària

Resolució i bases | Oferta de places

  • Període d'inscripció: del 22 al 30 d’abril 2024
     

Convocatòria extraordinària

Resolució i bases | Oferta de places

  • Període d'inscripció: del 20 al 28 de juny 2024

Per aquesta via poden accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

 

Requisits per l'admissió

  1. Tenir reconeguts o convalidats, segons es tracti d'estudis espanyols o estrangers, respectivament, un mínim de 30 o de 100 crèdits en els estudis en què vol ser admès. En cap cas no serà objecte de reconeixement el Treball de Fi de Grau.
  2. Haver superat a la universitat d'origen el 50% dels crèdits de què constava el primer curs dels estudis, en el primer any de matrícula.
  3. No haver esgotat els requisits de permanència de la Universitat de procedència, pel que fa al nombre de convocatòries.
  4. Complir els requisits que estableix la normativa de grau pel que fa als límits del reconeixement de crèdits.

Si es compleixen els requisits per a l’admissió, cal inscriure's adjuntant tota la documentació dins el termini de la convocatòria.

Consulta la normativa de la convocatòria: