Vés enrere

INFORME: Valoració de les pràctiques en empreses per part alumnes 2014

INFORME: Valoració de les pràctiques en empreses per part alumnes 2014

Els alumnes de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials valoren les empreses on han fet les pràctiques . El present estudi té com a objectiu conèixer la valoració que han fet els estudiants en pràctiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials durant el curs 2013-14 de les empreses on han fet pràctiques.

06.11.2014

 

INFORME: Els alumnes de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials valoren les empreses on han fet les pràctiques

INTRODUCCIÓ

El present estudi té com a objectiu conèixer la valoració que han fet els estudiants en pràctiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials durant el curs 2013-14 de les empreses on han fet pràctiques.

L'enquesta s'ha enviat a 225 alumnes, que són la totalitat dels matriculats de pràctiques durant el curs 2013 -14. S'han obtingut 74 respostes, a partir de les quals s'han pogut extreure gràfics i conclusions.

CONCLUSIONS

La majoria dels estudiants consideren que han aplicat els coneixements adquirits durant la carrera al llarg del seu període de prácticas.

Quasi el 70% de les empreses on els alumnes han fet pràctiques els poden arribar a contractar després del seu període d'aprenentatge.

A la majoria de les empreses es gaudeix d'un bon ambient de treball i es valoren les iniciatives dels treballadors.

La majoria de les empreses tenen programes de responsabilitat social corporativa, però no fomenten la formació de l'estudiant en pràctiques ni tenen programes de mobilitat internacional.

La majoria dels estudiants han valorat molt positivament la tasca del tutor, l'empresa i les pràctiques en sí.

En la majoria dels casos l'alumne recomanaria fer pràctiques a l'empresa, fet que indica que l'experiència ha estat molt positiva.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: