Atrás Cañada Pujols, Maria Dolors

CAÑADA PUJOLS, MARIA DOLORS

MARIA DOLORS CAÑADA PUJOLS
Departamento de Traducción e Interpertación
Universitat Pompeu Fabra

Llicenciada en Filologia Romànica (secció de francès) el 1985 per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Filologia Francesa el 1994 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies de recerca principals són l’aprenentatge de llengües, l’anàlisi del discurs i la fonètica comparada. És coautora del mètode d’ensenyament de francès C’est la vie! publicat per les editorials Santillana (Madrid) i Clé International (París). Participa activament en diversos programes de formació contínua en l’àmbit de l’ensenyament del francès com a llengua estrangera (FLE).