Reparar l'escriptura

 

Correcció89Reparar 93

Cassany, Daniel. Correcció del treball escrit. Vic: EUMO, 1989. 2a ed.: 1991. 43 p. ISBN: 84-7602-368-5. Exhaurit i descatalogat. 

Casssany, Daniel. Reparar l'escriptura. Didàctica de la correcció de l'escrit. Barcelona: Graó Ed./ICE Universitat de Barcelona, 1993, 142 p. Reimpressió 2a: 2002. ISBN: 84-7827-085-X.

Hi ha versió castellana. Reparar l'escriptura és una versió ampliada i posterior de Correcció del treball escrit.

 

 

 

 

 

Contraportada

Una de les feines del mestre és reparar les avaries de les redaccions. No només es tracta de corregir els textos dels alumnes, sinó d'ajudar-los a millorar les seves capacitats d'expressió escrita. Reparar l'escriptura és una reflexió exhaustiva i pràctica sobre aquesta tasca, amb propostes didàctiques, exemples i comentaris.

 

Índex

Presentació

  • Marc teòric per a la correcció. Els papers de mestre i alumne. La revisió en el procés de composició. Correcció tradicional i processal.

  • Preguntes sobre la correcció de l'escrit. Què és la correcció? Val la pena corregir? Quins objectius té la correcció? Quins errors cal corregir? Per què només es corregeixen els errors d'un text? Quins textos cal corregir? Cal corregir tots els errors del text? Cal corregir tots els textos de cada alumne? Qui ha de corregir? Quan cal corregir? Com cal corregir? En què es diferencia un error d'una falta? Com cal corregir cadascun? Què fan els alumnes amb les correccions? Què cal fer: marcar la incorrecció o donar la solució? Quina és la forma més clara de marcar un text? Què es corregeix en cada moment del procés de composició? Què es corregeix en cada tipus de text? Com podem fer més atractiva la correcció? Com canviarà la correcció amb els ordinadors?

  • Tècniques de correcció. Negociació de la correcció, marques de correcció, elaboració de marques, llistes de control, la bitàcola o el quadern de navegació, puntuar un text, reformulació d'un text, la subhasta, taller d'escriptura, redacció desenvolupada, altres idees.

Epíleg

Bibliografia

 

Crítiques

Avui. 3-10-1993. De l'escriptura a la correcció. Manel Ollé.

Para saber más, 18-3-93. Reparar la escritura. Abel Martín.