CV molt breu (200 mots + foto)

CV reduït (2 pàgines)

CV complet (94 pàgines)