Periscopi, microscopi i cronoscopi

PeriscopiCronoscopi

 

CASSANY, Daniel; FERRAN, Quico; LUNA, Marta; SANZ, Glòria. Cronoscopi, microscopi, telescopi, I-VI. Barcelona: Teide, 1997 i 1998, 50 p. cada un.

Quaderns de lectura i literatura amb selecció de textos de la literatura universal i propostes pràctiques de treball per a l'ensenyament mitjà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraportada 

Els Scopis són una sèrie de sis quaderns de lectura i literatura per a aprenents joves i grans. Es plantegen com a objectiu desenvolupar l'habilitat de la comprensió lectora, de formar i informar l'usuari de la literatura i, en definitiva, de fomentar els hàbits i les actituds de la lectura literària.

El Cronoscopi 1 i 2 és un instrument per observar els períodes històrics de la literatura a través dels textos, els autors i els temes més representatius de cada època. El Microscopi 1 i 2 és un altre instrument per observar els recursos literaris, i el Periscopi 1 i 2 permet observar els gèneres literaris, sempre a través dels textos.

Els textos que s'agrupen en aquestes sis unitats formen una rica i variada antologia de la literatura universal. Aquest repertori textual, a més, es complementa amb un suggestiu mostrari de propostes de treball que si, d'una banda, interrelacionen les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escoltar, parlar i escriure), de l'altra, animen el lector i usuari dels scopis a llegir literatura.

 

Llibres i contingut

El material consta de tres llibres amb dos nivells. Cadascun dels sis llibres és independent i complementari, de manera que es poden treballar per separat o coordinament a través de diversos cursos:

  • Cronoscopi de lectura i literatura 1. Temes: les primeres literatures, la lírica trobadoresca, el renaixement italià, el barroc, el romanticisme europeu, els moviments d'avantguarda. ISBN: 84-307-4426-6.

  • Cronoscopi de lectura i literatura 2. Temes: la literatura grecollatina; la literatura medieval cavalleresca, la prosa i la poesia renaixentista, la Il·lustració, la Renaixença, la literatura contemporània. ISBN: 84-307-4427-4.

  • Microscopi de lectura i literatura 1. Temes: el diàleg i l'estil directe i indirecte; el jo narratiu i el jo poètic; el punt de vista i les tècniques narratives; els recursos fònics; els recursos morfosintàctics i els recursos lèxics. ISBN: 84-307-4430-4.

  • Microscopi de lectura i literatura 2. Temes: la narració i la descripció; el tipus de narrador; el temps narratiu; els recursos gràfics; els recursos morfosintàctics; els recursos lèxics i semàntics. ISBN: 84-307-4431-2.

  • Periscopi de lectura i literatura 1. Temes: l'èpica i el conte; la rondalla, la faula i la llegenda; el sonet per expressar amor i el cant a la terra; el teatre clàssic i el cinema. ISBN: 84-307-4432-0.

  • Periscopi de lectura i literatura 2. Temes: la biografia i la novel·la; la poesia lírica i la satírica; el teatre modern i el còmic. ISBN: 84-307-4433-9

 

Versión castellana

Hay una adaptación castellana de todos los cuadernos en tres volúmenes:

CASSANY, D.; FERRAN, Quico; LUNA, Marta; SANZ, Glòria; CALDERÓN, M. y ROSSELLÓ, Joana. Cronoscopio, Microscopio y Telescopio. Cuadernos de lectura y literatura. Barcelona: Teide. 1999.

En esta versión, els dos niveles se han agrupado en un solo volumen. Los textos se han adaptado al lector hispano, de manera que hay menos obra de la tradición literaria catalana y más española e hispanoamericana: 

  • Cronoscopio. ISBN: 84-307-4517-3. 150 p.
  • Microscopio. ISBN: 84-307-4515-7. 138 p.
  • Telescopio (ISBN: 84-307-4515-5. 154 p.

 Microscopio