Descriure escriure

Descriu93 1Descriu932

 

Cassany, Daniel. Descriure escriure. Com s'aprèn a escriure. Barcelona: Empúries, 1987. 192 p. Reimpressió 8a: 2002. ISBN: 84-7596-137-1.Hi ha versió espanyola i brasilera.

 

 

 
 

Contraportada

Quan l'escriptor s'asseu davant un full de paper, té diverses possibilitats: a) Contempla el paisatge que l'envolta i espera que caigui una poma, que un ocell emprengui el vol o que aterri un helicòpter; només si les muses apareixen i l'inspiren escriurà alguna cosa; b) Prescindeix de les muses i s'afanya a transcriure el pensament; la primera impressió és bona; sap que les idees, lleugeres, fugen, però que les paraules, escrites, perduren; c) Desconfia de les idees "joves" i les nodreix amb el treball; escriu un esborrany rere l'altre; intueix que el secret de l'escriptura és en la constància.

Quina d'aquestes tres maneres d'escriure és la normal, i quina és la millor? Com aprenem a escriure? L'autor, deixant de banda misticismes i prejudicis, amb dades objectives i teories científiques, presenta aquí un assaig utilíssim sobre l'expressió escrita i sobre el seu aprenentatge.

 

Índex

Introducció. El codi escrit i la composició del text. Tipologia d'escriptors.

El codi escrit:

  • Què és el codi escrit? Què sap un escriptor del codi? Diferències entre oral i escrit. L'estatus de l'escrit. Situacions d'escriptura.

  • Com s'adquireix el codi escrit? Dades. Teories sobre l'adquisició del codi escrit: Llegir com un escriptor: la complexitat de l'escriptura, l'aprenentatge espontani, llegir com un escriptor. Input comprensiu: adquisició i aprenentatge, adquisició de L2, adquisició del codi escrit, filtre afectiu.

  • El paper de la instrucció gramatical. Gramàtica i expressió escrita. Utilitat de la instrucció gramatical. Quines regles de gramàtica?: objectius, subjectes, disseny, resultats, conclusions.

La composició del text:

  • Què és el procés de composició? Estratègies de composició. Estratègies de suport.

  • Teories sobre el procés de composició. El model de les etapes, el del processador de textos, el de les habilitats acadèmiques. Models cognitius.Les proses d'escriptor i de lector: dues proses, anàlisi d'un cas, utilitat de la prosa d'escriptor.Un procés cognitiu: mètodes, model, funcionament.

  • Exemple. Esborranys. Procés de composició.

Escriure sense prejudicis ni supersticions. Conclusions. Epíleg.

 

Crítiques

La Vanguardia, 10-3-1988. Cómo se aprende a escribir, J. O.

El País, 6-10-1988. Pluja en el desert, Ramon Pla i Arxé.

Guix. Elements d'acció educativa. 128, juny 1988. Hem llegit: Com s'aprèn a escriure. Montserrat Vilà. 

Escola catalana, 1988. Descriure escriure, Carme Alcoberro. 

Cop d'ull, novembre de 1988. Escriure, avui, Josep Fornols.

Cuadernos de Pedagogía, 1989. Libro del mes: Cómo se aprende a escribir, Victoria Fernández.