Cop d'ull

Copdull 

Cassany, Daniel; Faulí, Jordi; McDowell, John; Roca, Octavi. Cop d'ull. Textos i activitats per a la comprensió lectora i l'expressió escrita. Barcelona: Ed. 62, 1987. Materials: Llibre de l'aprenent. 120 p. ISBN: 84-297-2659-4. 4a reimpr. 1991. Libre del professor. 60 p. ISBN: 84-297-2660-8.

 

 

 

 

 

 

 

Contraportada

Cop d'ull és un conjunt de propostes d'activitats pensades per desenvolupar els diferents aspectes de la comprensió lectora, per tal d'aconseguir un augment de la rapidesa, la qualitat i l'eficàcia de la lectura.

Les activitats proposades parteixen sempre de textos reals i de lectura habitual: anuncis, postals, cartes, fullets informatius o divulgatius, notícies, articles periodístics, narracions... A partir d'aquests textos s'exercita la lectura amb diferents objectius: buscar una informació específica continguda en el text, extreure'n les idees principals, entendre'n el significat global, copsar la intencionalitat de l'autor, etc.

Cop d'ull conté també una gran varietat de propostes d'activitats per treballar diversos aspectes de l'expressió escrita. El llibre està pensat perquè resulti útil a aprenents de català dels darrers cursos de l'EGB, d'ensenyament mitjà i dels cursos per a adults.

 

Índex

Llibre de l'alume: Unitat 1: Primera pàgina; Unitat 2: Cotxes encepats; Unitat 3: Gravació de maquetes; Unitat 4: Autors i llibres; Unitat 5: Els vins; Unitat 6: Diari personal; Unitat 7: Llegir el diari; Unitat 8: Països Catalans; Unitat 9: Petits anuncis; Unitat 10: Exposició Blauhaus; Unitat 11: Recomanacions; Unitat 12: Viatges; Unitat 13: La reconversió de la línia blanca; Unitat 14: Receptes de cuina; Unitat 15: Visitar una ciutat; Unitat 16: Cinema; Unitat 17: Entrevistes; Unitat 18: Diccionaris; Unitat 19: Descriure un pis; Unitat 20: Postals; Unitat 21: La "Meneghel·la"; Unitat 22: La ciutat que volem; Unitat 23: El fora de joc; Unitat 24: Londres: ciutat que fascina el món; Unitat 25: Església i sexe; Unitat 26: A Espanya ho tenen fotut; Unitat 27: Cartes a la bústia; Unitat 28: Epíleg. 

Llibre del professor: Introducció: Sobre llegir; Sobre aquest llibre; La utilització del llibre; Sobre els textos; Sobre els exercicis; El llibre del professor. Solucions i comentaris per a cada unitat.

 

Crítiques 

Escola catalana, 244, març de 1988. Material didàctic: Cop d'ull. Carme Alcoberro.