Construir l'escriptura

Construir 99

 

 

Cassany, Daniel. Construir l'escriptura. Barcelona: Empúries, 1999, 405 p. ISBN: 84-7596-675-6. Hi ha versió castellana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraportada

Potser la informàtica i el ciberespai estan matant la màquina d'escriure i el paper, però escriure consisteix encara a disposar els mots de manera que expressin amb precisió el que es vol explicar -i això continua sent complicat. Potser l'ordinador i els verificadors gramaticals faciliten la feina de l'aprenent de redacció, però aquest encara necessita un docent preparat que li mostri a l'aula com es construeixen els discursos i com es poden usar les paraules perquè signifiquin en cada context el que vulgui. 

Construir l'escriptura es dirigeix a aquest docent (de Llengua i d'altres matèries) i respon aquestes preguntes: què sabem avui de l'acte d'escriure?, quina és la millor manera d'ensenyar?, i d'avaluar?, què puc fer a l'aula? Aquest volum sintetitza les teories actuals sobre l'escriptura, explora les pràctiques reals dels centres i proposa una alternativa didàctica, teòrica i pràctica, amb trenta exemples d'activitats comentades.

 

Índex

  • Presentació. El repte d'ensenyar a escriure. Una declaració de principis. Organització.

  • Què és escriure? Concepció bàsica. Escriptura i desenvolupament. Funcions. Processos cognitius. Característiques textuals. Representacions socials.

  • Com s'escriu en el centre escolar? Recerques estrangeres. Una aproximació al nostre entorn. Diagnòstic.

  • Com cal ensenyar? Fonaments metodològics. Ensenyar a escriure: model, progressió comunicativa, projectes i tasques. L'escriptura extensiva. Escriure per aprendre.

  • Com cal avaluar? Àmbit i enfocament. Procediments avaluatius. Cooperació entre iguals. Tutoria. Pautes. Proves. Carpetes. Resum.

  • Activitats i materials. Generals. Intensives. Extensives. Per aprendre altres matèries.

 

Crítica

Revista UPELConstruir la escritura 1999, Lucía Fraca de Barrena.