Ensenyament de català per a adults / Enseñanza de catalán para adultos / Catalan teaching for adults

Cassany, D.; Ferran, Francesc; Luna, Marta; Sanz, Glòria. "Una unitat didàctica de literatura per al cicle 12-16.", GUIX. Elements d'acció educativa, 171, 25-29. Barcelona: 1992. ISSN: 0097-3496.

Cassany, D.; Luna, Marta; Sanz, Glòria. "Mostres dels nous programes dels cursos de català.", COM. Ensenyar català als adults, 12, 31-37. Barcelona: 1986. ISSN: 0213-8298.

Cassany, D.; Sanz, Glòria. "Com són els nous programes per a catalanoparlants.", Com. Ensenyar català als adults, 12, 10-14. Barcelona: 1986. ISSN: 0213-8298.

Cassany, D.; Sanz, Glòria. "Currículum, programes, materials i professors.", Com. Ensenyar català als adults, 12, 4-7. Barcelona: 1986. ISSN: 0213-8298.

Cassany, D.; Luna, Marta; Sanz, Glòria. "Els objectius dels nous programes per a catalanoparlants.", Com. Ensenyar català als adults, 12, 8-10. Barcelona: 1986. ISSN: 0213-8298.

Cassany, D.; Feliu, Margarida. "Taller de premsa.", Com. Ensenyar català als adults, 6, 35-40. Barcelona: 1984. ISSN: 0213-8298.

 

Escriptura: enfocaments / approaches

Cassany, D. "http://aprender_a_escribir/en-época-de-cambios.html", introducción a Expresión escrita, Cuadernos del Profesor, 7, Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Salamanca, en premsa.

Cassany, D. "Mi cocina letrada", El malpensante, 39-45. Bogotá. Febrero, 2008. 

Cassany, D. i Glòria Sanz. "El comentario de textos electrónicos", Textos de didáctica de la lengua y la literatura, 52: 21-31. setembre 2009. ISBN: 1133-9829.

Cassany, D. "Cómo conseguir que la escritura nos obedezca. Crónica personal de una charla", MELyL (Maestría en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, 1: 15-36. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. 2008. ISBN: 978-987-1315-44-4.

Cassany, D. "Enseñar a escribir en el siglo XXI", Cuadernos de pedagogía, 330, 51-55. ISSN: 0210-0630. 2003, desembre.

Cassany, D. "Decálogo didáctico de la enseñanza de la composiciónGlosas didácticas, 4. Revista on line de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 2001. ISSN 1576-7809. Versió catalana "Decàleg didàctic de l'ensenyament de la composició", Lectoescriptura i literatura juvenil, CRP Gavà. 2001.

Cassany, D. "EGB. ESO. Los procesos de redacción.", Cuadernos de pedagogía, 216, 82-84. Barcelona: 1993. ISSN: 0210-0630. Reimpressió mexicana sense autorització a Ynclán, G. (comp.): Una historia sin fin. Crear y recrear el texto. Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, Mèxic DF, 1997. 163-172. ISBN: 970080077-6. Reimpressió llatinoamericana amb el títol "Ideas. Apreciemos el proceso de redacción. El escritor que cada uno lleva dentro", Eleducador.com, Grupo editorial Norma, gener de 2009.

 

Escriptura: avaluació i recursos / assessment & resources

Cassany, D. "Huecos y más huecos para aprender", Paralelo 50. Revista de la Consejería de Educación: Polonia, Eslovaquia, República Checa y Rusia, 2, 2005. 84-89. ISSN: 1733-7445. NIPO: 651-05-139-1.

Cassany, D. "El dictat.", Com. Ensenyar català als adults, 26, 4-11. Barcelona: 1992. ISSN: 0213-8298. Versió bilingüe castellana i japonesa a la revista del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Sofia: "El dictado.", Spain Bunka Series, 5, 129-153 (castellana), 155-178 (japonesa) 1998. ISSN: 0104-8554. Versió actualitzada: "El dictado como tarea comunicativa", Tabula Rasa, 2: 229-250. Revista de Humanidades de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Bogotà), desembre 2004. ISSN: 1794-2489.

Cassany, D. "EEEE: Expresión escrita extensiva en español lengua extranjera.", Puente. Boletín de la S.B.P:E. Ficha pedagógica nº 2. 20-24. Brussel·les: 1997. ISSN: 0771-1069.

Cassany, D. "Corregir la ortografía", Aula de Innovación educativa, 56, 21. Barcelona i Buenos Aires: 1996, novembre. ISSN: 1131-995X.

Cassany, D. "Trio de tests.", Articles, 5, 69-78. Barcelona: 1995, juliol. ISSN: 1133-9845.

Cassany, D. "La construcció de la frase (I)", Escola Catalana, 292, 10-12; "La construcció de la frase (i II)", Escola Catalana, 296, 12-15. 1992. ISBN: 1131-6187.

Cassany, D. "Dues idees per millorar un text escrit", A l'entorn de la gramàtica textual. Suplement COM. Ensenyar català als adults, 8, 66-69. Barcelona: 1991. ISSN: 0213-8301.

Cassany, D. "Els mots i el text.", GUIX. Elements d'acció educativa, 170, 49-54. Barcelona: 1991. ISSN: 0097-3496. Versió castellana reproduïda en: "Las palabras y el escrito", redELE, número 0, ISSN: ISSN: 1571-4667. Versió portuguesa: "As palavras e o (texto) escrito", a Entrepalavras, 2, 2/1: 326-338, gener/juliol de 2012, Fortaleza (Brasil). Revista de Lingüística do Departamento de Letras Vernáculas do Universidade Federal do Ceará (UFC). ISSN 2237-6321. 

Cassany, D. "Tècniques de correcció de l'escrit I-V.", Escola catalana, 275 (23-29), 276 (7-8), 278 (5-7), 279 (7-9) i 281 (5-7). Barcelona: 1990-91. ISSN: 1131-6187.

 

Literacitat crítica / Critical literacy

Cassany, D. "10 claves para enseñar a interpretar", Portal Leer.es. Ministerio de Educación; desembre 2009. 

Cassany, D. "10 claves para aprender a interpretar", Portal Leer.es, Ministerio de Educación; diciembre 2009.

Cassany, D. i Gilmar Ayala. "Nativos e inmigrantes digitales en la escuela", Participación Educativa, 9: 57-75. Revista del Consejo Escolar del Estado. Ministerio de Educación. Madrid. ISSN: 1886-5097. novembre 2008.

Cassany, D. Aliagas, Cristina. "Miradas y propuestas sobre la lectura", Aula, 162: 18-22. 2007, juny. ISSN: 1131-995X. Reproducció com a capítol a Cassany, Daniel. compilador. (2009) Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura. Barcelona: Paidós; p. 13-22.

Cassany, D. "Navegando con timón crítico", Cuadernos de Pedagogía, 352, 36-39. Barcelona. Octubre 2005. Monográfico: Bibliotecas escolares. ISNN: 0210-0630.

Cassany, D. "Llegir i escriure al segle XXI", OratgeMoviment de Renovació Pedagògica de Menorca, 21-22: 13-19, , març 2005. Sense ISSN.

Cassany, D. "Ideas para leer el periódico", Mosaico, 6: 22-26. Revista de Difusión para la Promoción y Apoyo a la Enseñanza del Español. Consejería de Educación para Bélgica, Países Bajos y Dinamarca, juny, 2001. ISSN: 1374-0245. Reproducció d'una versió ampliada: "Ideas para leer el periódico", Piedra de Panduro. Revista de la Universidad del Valle - Sede Buga (Cali). ISSN 0124 - 728X.

Cassany, D. "La llengua en les humanitats i les ciències", Escola Catalana, 374: 12-15, novembre 2000. ISSN: 1131-6187. DL: B.51.193-1976. Versió ampliada en espanyol: "La lengua entre las humanidades y las ciencias", Página y signos, Revista de Lingüístca y Literatura, 1/2: 15-28. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba.

 

Literacitat digital / Literacidad digital / Digital literacy

Cassany, D. "Leer en los tiempos de internet...", Peonza. Revista de Literatura Infantil y Juvenil, 106-107: 35-41, octubre 2013. ISSN: 1130-8370.

Cassany, D. "¿Sabemos leer en la red?", Investigación y ciencia, 436: 48; gener de 2013.

Cassany, D.; Allué, Consuelo. "Leitura e literatura na era da Internet", Pátio. Ensino médio, profissional e tecnológico, 15: 6-9, desembre 2012 / febrer 2013. ISSN: 2179-4375.

Cassany, D. "Aprendre a navegar", Guix, 390: 70, desembre 2012. ISSN ed. impresa: 0213-8581; ISSN ed. electrònica: 2014-4598. Versió castellana: "Aprender a navegar", Aula, 217: 76, desembre 2012. ISSN ed. impresa: 1131-995X; ISSN ed. electrònica: 2014-4725.

Cassany, D. "Leer y escribir literatura fuera del aula", Aula de Innovación Educativa, 211: 49-53, maig 2012. 

Cassany, D. "De les pantalles al significat", Guix, 383: 12-16, monogràfic Llegir en pantalles, març de 2012. ISSN imprès: 0213-8581; ISSN digital: 2014-4598. 

Cassany, D. "Viño e botellas con lectura e libros", Grial: 187: 36-43, monogràfic "Lectura dixital", 2010.

Cassany, D. “Ejercitar arquitectures sintácticas. Drilling syntactic structures.”, Trasformación, 12 (2): 11-20. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, 2016.

Cassany, D. “El rap entra a l’aula: implicacions per a l’educació lingüística i literària”, Perspectiva escolar, 391: 49-53. ISSN: 0210-2331. 2017, gener-febrer. Monogràfic “El rap entra a l’aula”, ed. Cristina Aliagas.

 

Portafolis i PEL (Portfolio Europeu de les Llengües) / Portfolios & ELP (European Language Portfolio)

Cassany, D. "El PEL: puente entre la clase y el Marco Común", Fremdsprachlicher Unterricht Spanisch, 5/19: 42-46, octubre, 2007. ISSN: 1611-8510. Reproducció al monogràfic "Prinzipien + Methoden des Spanischunterrichts", número especial de Der Fremdsprachliche Unterricht Spanisch, p. 43-47, 2008.

Cassany, D. "Aprender a escribir en español en la Europa plurilingüe", Der Fremdsprachliche Unterricht Spanisch, 17: 4-8. abril de 2007. ISSN: 1611-8510. Pädagogische Zeitschriften bei Friedrich in Velber in Zusammerarbeit mit Klett. Reproducció al monogràfic "Prinzipien + Methoden des Spanischunterrichts", número especial de Der Fremdsprachliche Unterricht Spanisch, p. 43-47, 2008.

 

Altres

Cassany, D. "El viatger encuriosit", Segell, 6: 21-24. Revista de la Institució Cultural del CIC. Febrer de 2007, Barcelona. Cassany, D. "El viatger encuriosit", SEGELL, 6: 21-24. Revista dela Institució Cultural del CIC, Thau, Virtèlia. 2007. 

Cassany, D. "Confesiones de un autor pirateado", El País, edició digital, 17-4-2013.