El mínor en Creació i Pràctica Cultural vol oferir una formació transversal que comprèn diversos àmbits de la promoció artística i la gestió cultural des d'un plantejament transdisciplinari, i pretén desenvolupar així mateix els valors que acompanyaran als membres de la UPF al llarg de tota la seva trajectòria professional, afavorint alhora l'impacte social.
 
Per assolir aquests objectius, aquest mínor compta amb un conjunt de matèries que s'ocupen de temàtiques nuclears en aquest àmbit i, al mateix temps, posa a disposició de l'alumnat les diferents activitats que conformen el Programa de Cultura de la Universitat. Finalment, el mínor en Creació i Pràctica Cultural suggereix també la participació en altres iniciatives de caràcter pràctic que poden tenir lloc tant en el context merament universitari com a través d'altres institucions culturals vinculades a la UPF.
 

Si estàs interessat/ada pots trobar tota la informació sobre el programa i a la pàgina web de Minors de la UPF.