Reglament electoral de la UPF

Reglament del Departament de Comunicació

Convocatòria a les eleccions dels representants al Consell del Departament de Comunicació

Proclamació provisional de candidatures

Proclamació definitiva de candidatures

- Proclamació provisional dels candidats electes

- Calendari electoral:

 • Convocatòria, publicació i difusió del cens: 4 de febrer del 2022
 • Últim dia de reclamació al cens: 11 de febrer del 2022
 • Publicació del cens definitiu: 14 de febrer del 2022
 • Últim dia presentació de candidatures: 17 de febrer del 2022
 • Proclamació provisional de candidatures: 18 de febrer del 2022
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 23 de febrer del 2022
 • Proclamació definitiva de candidatures: 24 de febrer del 2022
 • Campanya electoral: del 24  de febrer al 2 de març del 2022
 • Votacions: 3 de març del 2022
 • Proclamació provisional de candidats electes: 4 de març del 2022
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 9 de març del 2022
 • Proclamació definitiva de candidats electes: 10 de març del 2022

Imprès de presentació de candidatures. Les candidatures es presentaran davant del Registre General de la UPF (edifici Mercè) presencialment segons els horaris que s'indiquen. També podeu fer arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, juntament amb la butlleta de candidatura signada electrònicament.

- *Censos

 • Cens electoral de representants de la resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en formació
 • Cens electoral dels estudiants dels ensenyaments en els quals el departament imparteix docència (Grau en Periodisme, Grau en Comunicació Audiovisual i Grau en Publicitat i Relacions Públiques) 
 • Cens electoral dels estudiants de màster universitari i doctorat del Departament de Comunicació
 • Cens electoral del col·legi del personal d'administració i serveis adscrits al Departament de Comunicació

* Es poden consultar els censos a la secretaria de l'UCA de Comunicació (despatx 52.407 - 4a planta edifici 52. Roc Boronat - Campus del Poblenou) o a través del Campus Global.