El Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC) és un grup de recerca en comunicació des d'una perspectiva multidisciplinar. En la línia fixada pels critical studies aplicats al camp de la comunicació, s'analitzen des d'una aproximació històrica i estructural els processos de comunicació que van des de la comunicació interpersonal fins a les narratives hegemòniques a la societat. L'objecte prioritari del grup és l'anàlisi de les relacions de poder com a fenomen transversal de les pràctiques comunicatives. Els processos d'influència dels grups d'interès són un bon exemple de com es gestiona estratègicament la comunicació per assolir i mantenir el poder. Les diferents línies de recerca de CRITICC parteixen d'aquesta aproximació critica als diferents fenòmens comunicatius.

Principals línies de recerca:
  • Comunicació i grups d'influència (think tanks, lobbies i altres grups)
  • Comunicació, gènere i sexualitats
  • Comunicació intercultural
  • Història crítica de la comunicació estratègica
  • Estudis crítics sobre animals i ètica ambiental
  • Comunicació interpersonal, etnometodologia i anàlisi del discurs