Informació bàsica

  • Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció.
  • Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.
  • Els alumnes menors de 18 anys han d'enviar l'autorització, degudament emplenada i signada, escanejada a info@upf.edu.

Calendari d'inscripció

Fins a una setmana abans de l'inici del curs, o bé quan s'acabin les places. 

Política de devolucions i cancel·lació d'inscripcions

  • Els cursos es poden anul·lar si no s'arriba a un nombre mínim d'inscrits. Tots els estudiants afectats per una mesura així en seran informats personalment i podran inscriure's en un altre dels cursos del Campus Júnior amb places disponibles o bé sol·licitar el retorn de l'import pagat.
  • L'import de la inscripció a un curs només es retornarà en cas que el curs sigui anul·lat.
  • En qualsevol moment es poden sol·licitar canvis d'un curs a un altre. Per fer-ho cal accedir a la web d'inscripcions apartat  "Usuarios externos" (indicant el correu electrònic i contrasenya amb la qual us heu registrat al programa) i cancel·lar la inscripció feta per sol·licitar-ne una altra a un altre curs.

Places gratuïtes

La Universitat ofereix 20 places gratuïtes per l'import total de la inscripció per tal que cap estudiant amb inclinació i aptituds per als estudis universitaris no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. Aquestes beques les hauran de sol·licitar les escoles i els instituts enviant a info@upf.edu un escrit, signat pel director o directora del centre, amb una llista prioritzada d'un màxim de dos estudiants, amb indicació del curs del Campus Júnior que volen cursar.

Serà imprescindible que els estudiants que vulguin optar a inscripció gratuïta facin la inscripció al curs --sense efectuar el pagament-- per tal de tenir plaça reservada.

Data límit: 4 de juny del 2018

Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

  • Per poder rebre el certificat d'assistència i participació en un curs cal haver assistit obligatòriament a com a mínim el 80% de les sessions i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat de cada curs.
  • La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà en cap cas per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

 

Per a més informació, consulteu la normativa del Programa Campus Júnior.