Els cursos del Campus Júnior 2021, sempre que la situació sanitària ho permeti, es faran en modalitat presencial.

L'oferta del Campus Júnior 2021 es publicarà a la web a a finals de febrer del 2021, quan s'obrirà el període d'inscripció als cursos.

Informació bàsica

  • Els cursos tindran lloc les dues primeres setmanes de juliol i la primera de setembre de 2020.
  • Tots els cursos duren una setmana, de dilluns a divendres en horari de 9.30 a 14.00 hores. Consulteu la pàgina de cada curs per conèixer les dates exactes.
  • Cada curs té 25 places. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció.  El preu del curs és de 110,00€ o 120,00€. Els cursos d'idiomes tenen altres preus i horaris.
  • Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.
  • Els alumnes menors de 14 anys han d'enviar l'autorització, degudament emplenada i signada, escanejada a [email protected].

Destinataris

Els cursos estan destinats a estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de Batxillerat i primer de CFGM.

Inscripció

Heu d'inscriure-us a la pàgina de cada curs.

Calendari d'inscripció

Es podran fer inscripcions fins una setmana abans de l'inici del curs d'estiu, o bé quan s'acabin les places. 

Política de devolucions i cancel·lació d'inscripcions

  • L'import de la inscripció a un curs només es retornarà en cas que el curs sigui anul·lat o a petició dels inscrits als cursos que han passat a modalitat no presencial.
  • La UPF cancel·larà un curs si no s'arriba a un nombre mínim d'inscrits. Tots els estudiants afectats per aquesta mesura en seran informats personalment i podran inscriure's en un altre dels cursos del Campus Júnior amb places disponibles o bé sol·licitar el retorn de l'import pagat.

Places gratuïtes

La Universitat ofereix 20 places gratuïtes (exclosos els cursos d'idiomes) per l'import total de la inscripció per tal que cap estudiant amb inclinació i aptituds per als estudis universitaris no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. Aquestes beques les hauran de sol·licitar les escoles i els instituts enviant a [email protected] un escrit, signat pel director o directora del centre, amb una llista prioritzada d'un màxim de dos estudiants, amb indicació del curs del Campus Júnior que volen cursar.

Serà imprescindible que els estudiants que vulguin optar a inscripció gratuïta facin la inscripció al curs a través de correu electrònic a l'adreça [email protected] per tal de tenir plaça reservada. Es concediran un màxim de dues places gratuïtes per curs.

Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

  • Per poder rebre el certificat d'assistència i participació en un curs cal haver assistit obligatòriament a com a mínim el 80% de les sessions i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat de cada curs.
  • La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà en cap cas per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

 

Per a més informació, consulteu la normativa del Programa Campus Júnior.