Informació bàsica

 • Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció.
 • Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.
 • La impartició de qualsevol curs es pot suspendre si no s'arriba a un nombre mínim d'inscrits. Tots els estudiants afectats per una mesura així en seran informats personalment i podran inscriure's en un altre dels cursos del Campus Júnior o bé sol·licitar el retorn de l'import pagat.
 • L'import de la inscripció a un curs només es retornarà en cas que el curs quedi anul·lat.
 • Els alumnes menors de 18 anys han d'enviar l'autorització, degudament emplenada i signada, escanejada a info@upf.edu.

Calendari d'inscripció i pagament

 • Fins a una setmana abans de l'inici del curs, o bé quan s'acabin les places. 
 • El termini per fer la transferència és de 2 dies a partir de fer la inscripció.

 

Instruccions per cancel·lar una inscripció

 • Entrar a Eventum, apartat  "Usuarios externos" (indicant el correu electrònic i contrasenya amb la qual us heu registrat al programa)
 • Anar al Panell de l'assistent i gravar.

 

Places gratuïtes

La Universitat ofereix 20 places gratuïtes per l'import total de la inscripció per tal que cap estudiant amb inclinació i aptituds per als estudis universitaris no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. Aquestes beques les hauran de sol·licitar les escoles i els instituts enviant a info@upf.edu un escrit, signat pel director o directora del centre, amb una llista prioritzada d'un màxim de dos estudiants, amb indicació del curs del Campus Júnior que volen cursar.

Serà imprescindible que els estudiants que vulguin optar a inscripció gratuïta facin la inscripció al curs --sense efectuar el pagament-- per tal de tenir plaça reservada.

Data límit: 5 de juny del 2017

Llista d'estudiants adjudicataris d'una plaça gratuïta

 

Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

 • Per poder rebre el certificat d'assistència i participació en un curs cal haver assistit obligatòriament a com a mínim el 80% de les sessions i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat de cada curs.
 • La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà en cap cas per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

 

Per a més informació, consulteu la normativa del Programa Campus Júnior.