Informació bàsica

  • Cada curs té 25 places. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció.  El preu del curs és de 110,00€. Els cursos d'idiomes tenen altres preus i horaris.
  • Tots els cursos duren una setmana, de dilluns a divendres en horari de 9.30 a 14.00 hores. Consulteu la pàgina de cada curs per conèixer les dates exactes.
  • Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.
  • Els alumnes menors de 14 anys han d'enviar l'autorització, degudament emplenada i signada, escanejada a [email protected].

Destinataris

Els cursos estan destinats a estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de Batxillerat i primer de CFGM.

Calendari d'inscripció

Es podran fer inscripcions fins una setmana abans de l'inici del curs d'estiu, o bé quan s'acabin les places. 

Política de devolucions i cancel·lació d'inscripcions

  • L'import de la inscripció a un curs només es retornarà en cas que el curs sigui anul·lat.
  • Per cancel·lar una inscripció s'ha d'accedir a la web d'inscripcions (https://eventum.upf.edu/) i accedir a l'apartat "Usuarios externos"  amb el correu electrònic i la contrasenya rebuts en el moment de la inscripció. Un cop a la web, anar al Panell de l'assistent i cancel·lar la inscripció feta. Per assegurar la devolució de l'import de la inscripció heu anul·lar el pagament des de la vostra entitat bancària en els terminis i condicions que teniu establerts. 
  • La UPF pot anul·lar un curs si no s'arriba a un nombre mínim d'inscrits. Tots els estudiants afectats per una mesura així en seran informats personalment i podran inscriure's en un altre dels cursos del Campus Júnior amb places disponibles o bé sol·licitar la cancel·lació de la inscripció i el retorn de l'import pagat.

Places gratuïtes

La Universitat ofereix 20 places gratuïtes (exclosos els cursos d'idiomes) per l'import total de la inscripció per tal que cap estudiant amb inclinació i aptituds per als estudis universitaris no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. Aquestes beques les hauran de sol·licitar les escoles i els instituts enviant a [email protected] un escrit, signat pel director o directora del centre, amb una llista prioritzada d'un màxim de dos estudiants, amb indicació del curs del Campus Júnior que volen cursar.

Serà imprescindible que els estudiants que vulguin optar a inscripció gratuïta facin la inscripció al curs a través de correu electrònic a l'adreça [email protected] per tal de tenir plaça reservada. Es concediran un màxim de dues places gratuïtes per curs.

Data límit: 25 de maig del 2020

Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

  • Per poder rebre el certificat d'assistència i participació en un curs cal haver assistit obligatòriament a com a mínim el 80% de les sessions i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat de cada curs.
  • La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà en cap cas per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

 

Per a més informació, consulteu la normativa del Programa Campus Júnior.