Els cursos del Campus Júnior 2021, sempre que la situació sanitària ho permeti, es faran en la seva majoria en modalitat presencial (consultar la informaciód e cada curs)

 

Informació bàsica

  • Els cursos tindran lloc les tres primeres setmanes de juliol i la primera de setembre del 2021.
  • Tots els cursos duren una setmana, de dilluns a divendres, en horari de 9.30 a 14.00 hores. Consulteu la pàgina de cada curs per conèixer les dates exactes.
  • Cada curs té 25 places, excepte Bacteris: Heroïs o Malvats? i Biologia Computacional i Bioinformàtica: per una Biologia del Segle XXI. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció. El preu del curs és de 110,00 € o 120,00 €. Els cursos d'idiomes tenen uns altres preus i horaris.
  • Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.
  • Els alumnes menors de 14 anys han d'enviar l'autorització, degudament emplenada i signada, escanejada a [email protected].

Destinataris

Els cursos estan destinats a estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i primer de CFGM.

Inscripció

Heu d'inscriure-us a la pàgina de cada curs.

Calendari d'inscripció

Es podran fer inscripcions fins a la setmana abans de l'inici del curs d'estiu, o bé fins que s'acabin les places. 

Política de devolucions i cancel·lació d'inscripcions

  • L'import de la inscripció a un curs només es retornarà en cas que el curs sigui anul·lat o a petició dels inscrits als cursos que han passat a modalitat no presencial.
  • La UPF cancel·larà un curs si no s'arriba a un nombre mínim d'inscrits. Tots els estudiants afectats per aquesta mesura en seran informats personalment i podran inscriure's en un altre dels cursos del Campus Júnior amb places disponibles o bé sol·licitar el retorn de l'import pagat.

Places gratuïtes (Termini tancat per a la presentació de sol·licituds)

Resolució de concessió de places gratuïtes

La Universitat ofereix places gratuïtes (exclosos els cursos d'idiomes) per l'import total de la inscripció per tal que cap estudiant amb inclinació i aptituds per als estudis universitaris no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. Aquestes beques les hauran de sol·licitar les escoles i els instituts enviant a [email protected] un escrit, signat pel director o directora del centre, amb una llista prioritzada d'un màxim de dos estudiants, amb indicació del curs del Campus Júnior que volen cursar.

És imprescindible que els estudiants que vulguin optar a inscripció gratuïta facin la inscripció al curs a través del correu electrònic a l'adreça [email protected] per tal de tenir plaça reservada. Es concediran un màxim de dues places gratuïtes per curs.

Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

  • Per poder rebre el certificat d'assistència i participació en un curs s'ha d'haver assistit obligatòriament a un 80% de les sessions com a mínim i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat de cada curs.
  • La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà en cap cas per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

 

Per a més informació, consulteu la normativa del Programa Campus Júnior.