Bibliografia recomanada (BR)

Biblioteca digital: consulta tot el que la Biblioteca t'ofereix

Diccionaris en línia

e-Repositori : Repositori Digital de la UPF

Gestors de bibliografies

Guies temàtiques

Microdades

Premsa

Prestatges virtuals

Repositoris digitals en què participa la UPF

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)

UPFinder: busca llibres, revistes i bases de dades

Préstec de recursos

Obtenció de documents de fora de la UPF

Préstec d'auriculars, carregadors de mòbils i altres materials

Préstec de documents de la UPF

Préstec de documents entre les universitats catalanes (PUC)

Préstec de models anatòmics

Préstec d'ordinadors portàtils

Préstec interbibliotecari: documents d'arreu del món