La ciència oberta és un canvi de model en la manera de fer ciència. Implica una visió més oberta en totes les fases del procés científic i un canvi estructural de tots els agents involucrats: el personal investigador, les agències finançadores, les universitats i la ciutadania.

Accés obert

APC gratuïtes i descomptes per publicar en accés obert

Publicar a l'e-Repositori

Publicar en accés obert

Dades de recerca

Gestió de dades de caràcter personal a la recerca

Planificar i difondre les dades de recerca

Publicar dades de recerca a la UPF