Connexió a Internet

La connexió a Internet de la UPF es fa mitjançant l'Anella Científica, una xarxa acadèmica i de recerca proveïda pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que connecta institucions catalanes públiques i privades vinculades al món del R+D+i. Aquesta infraestructura està connectada en l’àmbit estatal (RedIris) i europeu (GEANT).

Proveeix una interconnexió d'alta capacitat, flexible i fiable de totes les universitats i centres de recerca en l’àmbit europeu.

La velocitat de connexió de la UPF a l'Anella Científica és de 10 GBps, i té una connexió alternativa d’1 GBps, que s'activa automàticament en cas que la connexió principal pateixi qualsevol contratemps.

La seguretat de la comunitat universitària de la UPF és prioritària. Per això, la Universitat assoleix un alt grau de compliment en l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

També disposa d’equips específics que permeten minimitzar l’impacte que pugui haver de sistemes i de programes maliciosos.


Tots els ordinadors de sobretaula de la UPF ja estan connectats a Internet. Si necessites connectar a la xarxa física (amb cable) algun altre dispositiu sol·licita-ho per valorar-ne la viabilitat.