Posa't en contacte amb el teu suport administratiu (PDI) o amb el teu cap (PAS) per saber quan es produirà la baixa dels serveis següents:

 • Recursos i serveis de suport tecnològic a la recerca

La resta de serveis principals es donen de baixa tres mesos després de la fi del teu contracte com a PDI o PAS*:

 • Campus Global i totes les aplicacions a què accedeixes des del Campus (per exemple, control horari, Avaldo, consulta de nòmina, etc.)
 • Correu electrònic i Google Apps (Drive, Calendar, Hangouts, etc.)
 • Wi-Fi eduroam
 • Servei de VPN
 • MyApps
 • Accés als recursos electrònics (llibres, revistes i diccionaris electrònics; bases de dades; etc.)
 • Préstec de documents i d’equipaments
 • Accés als ordinadors de les aules
 • Servei d’impressió
 • Office 365

*Per a altres col·lectius, posa't en contacte amb el teu suport administratiu.