El 15 de gener de l’any natural següent al de la finalització dels teus estudis oficials* es donen de baixa els serveis principals següents:

  • Correu electrònic i Google Apps (Drive, Calendar, Hangouts, etc.). Si vols guardar-te la informació que tens en aquest sistema, consulta la guia Com exportar les teves dades de Google Apps
  • Totes les aplicacions a què accedeixes des del Campus (per exemple, l’Aula Global)
  • MyApps
  • Accés als recursos electrònics (llibres, revistes i diccionaris electrònics; bases de dades; etc.)
  • Préstec de documents i d’equipaments
  • Accés als ordinadors de les aules
  • Servei d’impressió

* Per a altres estudis, posa't en contacte amb la teva secretaria.

 

El setembre* de l’any següent al de la finalització dels teus estudis oficials*  es donen de baixa els serveis principals següents:

  • Campus Global i totes les aplicacions a què accedeixes des del Campus (per exemple, l’Aula Global)
  • Wi-Fi eduroam
  • Servei de VPN

*Depenent del teu expedient, consulta la teva secretaria.

 

Si vols seguir vinculat a la UPF fes-te alumni UPF.