Els nostres compromisos

 1. Posar a la teva disposició un codi d'identificació permanent a la xarxa per accedir a tots els serveis i recursos d'informació de la Universitat des de qualsevol ordinador d'ús comú, al cap de 24 hores de la sol·licitud (contracte, matrícula o autorització).

 2. Posar a la teva disposició una adreça de correu electrònic personal en un termini màxim de dos dies laborables a partir de la teva incorporació o sol·licitud, amb una capacitat mínima de 50 MB i accessible des de protocols segurs.*

 3. Oferir un espai de disc en xarxa amb un mínim de 100 Mb accessible a través d'Internet i de manera permanent.*

 4. Oferir atenció personalitzada presencial o telefònica per resoldre les teves necessitats d'informació bibliogràfica, acadèmica i d'extensió universitària, i atendre’t en un temps màxim d'espera de tres minuts, llevat de períodes de gran afluència derivats dels tràmits que genera la Universitat.

 5. Tramitar les teves sol·licituds, incidències i consultes electròniques i informar-te’n en un termini màxim de dos dies laborables.

 6. Proporcionar accés, a través de les guies temàtiques de la nostra web, a informació electrònica seleccionada i organitzada d'acord amb els àmbits temàtics de la docència i de la recerca de la Universitat, i revisar-les i actualitzar-les anualment.

 7. Posar a la teva disposició i publicar a l'Aula Global, a l'inici de cada trimestre, la bibliografia recomanada que s'hagi comunicat al personal bibliotecari amb una antelació mínima d'un mes.

 8. Fer els tràmits de préstec de documents, de portàtils i d'altres materials en un temps màxim d'espera de tres minuts, llevat dels préstecs massius per a docència.

 9. Informar, diàriament, de dilluns a divendres, per correu electrònic, de la recepció dels documents que hàgiu sol·licitat (documents d'altres seus, reserves, préstecs interbibliotecaris, noves adquisicions).

 10. Oferir com a mínim una sessió de formació bàsica per aprofitar els recursos i els serveis de la Biblioteca i d'Informàtica a tots els nous estudiants, al llarg del primer trimestre de la seva incorporació a la Universitat.

 11. Fer difusió dels canvis o aturades programades dels nostres serveis, a través del Campus Global, de la pàgina web i amb rètols, amb una antelació mínima de tres dies laborables. En els altres casos, tan aviat com sigui possible.

 12. Oferir, per part de tot el personal, un tracte professional i eficient que permeti un espai de comunicació agradable i entenedor entre l'usuari i el personal.

 

* Per als estudiants de nou ingrés, el servei serà efectiu a partir del primer dia de curs.

Per mesurar el grau d'acompliment dels nostres compromisos de servei, periòdicament recollim les dades necessàries per fer-ne el seguiment a través dels indicadors i fem enquestes de satisfacció entre els membres de la comunitat universitària de la UPF.