Informació general

Sóc professora Titular d'Universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

3 sexennis de recerca reconeguts, l'últim per al període 2012-2018.

Sóc professora al grau en Traducció i Interpretació on imparteixo assignatures de traducció general anglès-català.

També participo en el Màster en Estudis de Traducció, on imparteixo l'assignatura Traducció i Llengua, i al programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge.

Sóc membre del GEDIT (Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció)

Des del 4 de juny de 2018 sóc la directora del departament i responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge.

 

Interessos de recerca/ Intereses de investigación/ Research interests

1) Els Estudis de Traducció enfocats en el producte (medi imprès i medi digital). Fenòmens de nivell textual analitzats amb conceptes i mètodes de la lingüística. La pragmàtica de la ficció (oralitat fingida, estil de parla, identitats, modes de representació de la parla en narrativa). Les meves llengües de treball són l'anglès, el català i el castellà. 

En: Product-oriented Translation Studes (printed and digital media). Textual phenomena analysed with concepts and methods from Linguistics. The pragmatics of fiction (fictive orality, language style, identities, modes of speech representation). My working languages are English, Catalan and Spanish.   

2) La descripció i comparació de llengües (anglès, català, espanyol). La descripción y comparación de lenguas (inglés, catalán, español). 

Language description and comparison (English, Catalan, Spanish)

 

I am supervising two PhD dissertations, one on cross-linguistic and cross-cultural pragmatic issues in health information websites (Amy Hochberg, co-supervised with Mario Bisiada) and one on rhetorical differences in localised e-commerce websites Spain-China (Yue Lu). I regularly supervise Master's Theses on topics such as metaphor, linguistic varieties and evaluative resources in a wide range of genres, including digital ones. Check the "Other activities" section under "Research". 

 

Didàctica de la traducció/ Didáctica de la traducción/ Translator training

M’interessa la creació de recursos per a l'aprenentatge de la traducció angles-català. Sóc coautora del Manual de Traducció angles-català (Vic: Eumo, 2003), co-responsable de la plataforma d’autoaprenentatge anglès-català i responsable d’un corpus digitalitzat i etiquetat de traduccions d’estudiants. 

La didáctica de la traducción y la creación de recursos aplicables al aprendizaje de la traducción

Translation pedagogy and the creation of resources for translator training

Contacte Contacte