Innovació docent

 

Plataforma d'autoaprenentatge de la traducció anglès-català

Projecte 'Creació d'un corpus de traduccions d'estudiants', MQD 2008