Màster en Estudis de Traducció

> DURADA: 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)  
> CALENDARI: De setembre juny. El pràcticum es fa de gener a juny
> HORARI: Principalment de tarda. El treball de fi de màster es pot presentar fins al setembre
> PREU : Estudiants UE: 3.420 € | Estudiants no UE: 4.639,8 €
> PLACES:
40
> MODALITAT:
De recerca, formació acadèmica avançada i especialització professional
> DOCTORAT AL QUAL DÓNA ACCÉS:
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
> IDIOMA:
Castellà i anglès
> LLOC DE REALITZACIÓ:
Campus de la Comunicació - Poblenou
> SECRETARIA DEL MÀSTER:
postgrau.dtcl@upf.edu
> ORGANITZACIÓ: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

M_EstudisTraduccio_UPF_ca

 

Aquest màster s'ofereix a estudiants de postgrau interessats en la pràctica traductora i en la reflexió sobre la traducció. En la seva vessant de recerca, prepara l'accés a dues línies de doctorat del Departament, la d'Estudis de Traducció i la de Recepció i Traducció Literàries. En la seva vessant acadèmica, combina l'orientació teòrica i l'aplicada. En la seva vessant professionalitzadora, ofereix formació en l'àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanisticoliterària, cientificotècnica i juridicoeconòmica) i en el de la interpretació.

L'objectiu d'aquest màster és el de formar especialistes en estudis de traducció a partir de la formació prèvia de grau i formar traductors especialitzats i intèrprets.