Presentació Presentació

El Portal de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra és l’eina de publicació de la informació prevista a la legislació sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern.

També, amb la voluntat palesada per la UPF des de la seva creació, serà l'instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l'ensenyament superior mitjançant l'estudi, la recerca i la docència.

La incorporació de la informació es farà de manera progressiva conforme estigui disponible i és sotmesa a diversos procesos d'avaluació externa.

Reutilització de la informació Reutilització de la informació

Llevat dels supòsits en què estigui sotmesa a l'obtenció d'una llicència de reconeixement de creative commons, que s'indicaran al Portal de la Transparència, la reutilització de la informació pública de la UPF és lliure i no està subjecta a restriccions, si bé l’usuari no desnaturalitzarà la informació ni alterarà el seu contingut i haurà de citar la font i la data de la darrera actualització. Contacte Contacte

Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona

(+34) 93 542 20 67

[email protected]