#HiloTesis

#HiloTesis 2023

Per tal de promoure l'activitat divulgadora entre els estudiants de doctorat i apropar-ne els resultats de recerca a la societat, la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (Crue), juntament amb la Fundació Ignacio Larramendi, proposen la convocatòria de la Tercera edició del concurs #HiloTesis: La teva tesi doctoral en un fil de Twitter.

Què és Hilotesis?

És una iniciativa de la Xarxa Divulga de la Sectorial de R+D+i de la Crue per promoure el desenvolupament d'habilitats de comunicació i divulgació científiques de futurs o recents doctors i doctores.
 

L'objectiu del concurs és que el personal investigador en formació més jove divulgui la seva tesi doctoral en un fil de 20 piulades com a màxim amb les limitacions i les possibilitats que ofereix la xarxa social Twitter. El personal investigador en formació/doctorands, tant si han finalitzat la seva tesi doctoral en els darrers sis mesos com si l'estan desenvolupant, podrà explicar a la societat què fa, com ho fa i per què ho fa. Per això, es proposa elaborar un fil a Twitter per aprofitar aquesta xarxa social i les seves possibilitats com a canal de comunicació, adaptant el contingut de la tesi a un llenguatge senzill, accessible i atractiu.

Requisits de participació: 

  • Estar matriculat com a estudiant de doctorat de la UPF durant el curs 2022-2023 i haver superat satisfactòriament almenys una avaluació anual.
  • Ser doctor o doctora per la UPF, i haver defensat la tesi doctoral durant els sis mesos anteriors a l'inici de concurs.

Llengua del fil: es pot publicar en qualsevol de les llengües oficials de l'estat espanyol. En anglès, no.

Publicació del fil: entre les 00:00:00 hores de l'1 de maig del 2023 i les 23:59:00 hores del 7 de maig del 2023.

 

La universitat ofereix a tots els doctorands interessats una formació en línia d'una hora sobre com fer un fil de twitter (27 d'abril, d'11.00 a 12.00 hores). Cal inscriure-s’hi enviant un missatge a [email protected]

Bases #Hilotesis 2023

Edicions anteriors

Edició 2022: Bases, #Hilotesis 2022

Edició 2021: Bases, #Hilotesis 2021