IX Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana (2021) IX Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana (2021)