VIII Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana (2020) VIII Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana (2020)