IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Back Unitat de Gestió i Administració (UGA de Dret)

  • Cap de la UGA: Teresa Parramon Olivé

Postal address

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramón Trias Fargas, 25-27  
08005 Barcelona

Contact

Telèfon: 93 542 20 00 (Centralita)
A/e alumnat: https://cau.upf.edu/estudis
A/e professorat: [email protected]
Web: https://www.upf.edu/web/dret

Functions

Les funcions de les Unitats de Gestió i Administració són garantir el suport als equips de direcció de las unitats acadèmiques dels respectius àmbits acadèmics; la gestió i execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.