IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Back Organization and Processes Section


Postal address

Universitat Pompeu Fabra  
Mercè building  
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contact

Telephone: (34) 93 542 20 00
Fax : (34) 93 542 20 02

Functions

La Secció d’Organització i Processos té com a funcions fer i implementar estudis de disseny i anàlisis organitzatives i d'estructures per tal d'afavorir l'optimització i la racionalització de les àrees de gestió i unitats administratives de la Universitat; donar suport als processos de millora de les unitats administratives i a l’elaboració dels catàlegs i cartes de serveis de les unitats; racionalitzar els processos de gestió tot promovent la simplificació administrativa; elaborar les descripcions, valoracions i classificació dels llocs de treball, així com analitzar els dimensionaments de les unitats; fomentar i coordinar la definició d'indicadors de gestió i d’indicadors estratègics dels processos de gestió i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.