the UPF for peace

Kaleidoscope, expert opinion articles

Connect with us! #UPFBarcelona

UPF News&Views
I don't like mondays!

You will like it more on Mondays when you receive the UPF News&Views

Blog Alumni

Eleccions europees

Eleccions europees: reptes i prioritats del nou mandat

Amb Pol Aixàs, Mariona Espín, Sergi Corbalán, Marcel Planagumà i Carlos Sokól-Szahin Criado
dimarts 11 de juny, a les 18.00 h

Més informació

Previous sessions

Agenda