Visualització del contingut web

Pla de mobilitat

 

La Universitat Pompeu Fabra, dins dels compromisos recollits al document "Política de sostenibilitat ètica" (aprovat per acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014), va promoure la redacció del Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF.

La sostenibilitat ètica inclou la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, i és en aquests darrers àmbits on es poden emmarcar els objectius d'aquest pla, que volen afavorir el tipus de transport que estalviï emissions de CO2 i que afavoreixi el descens de l'accidentalitat. Així, doncs, per tal de definir aquest pla es va crear el Grup de Treball de Mobilitat, compost per representants dels diferents col·lectius de la comunitat universitària, tant de l'àmbit acadèmic com tècnic. La redacció d'aquest pla s'ha planificat en tres fases:

1.       Anàlisi de la situació

2.       Objectius i mesures

3.       Avaluació i seguiment

Durant la primera meitat del 2015 es va dur a terme la primera fase, amb la realització de l'enquesta de mobilitat de la UPF i l'anàlisi de les condicions de l'entorn, amb les dades resumides recollides al document de presentació. L'enquesta en qüestió va ser resposta per 2.382 persones, que representen un 16% del total de la comunitat universitària. La part d'anàlisi de l'entorn va incloure tant el transport públic col·lectiu (TPC), com la bicicleta, el vehicle privat o bé el fet d'anar a peu.

A finals del 2015 es va presentar el resultat del treball consensuat per la Mesa de Mobilitat de la UPF i pel Grup de Treball de Mobilitat, i es va aprovar per acord de Consell de Govern de 9 de gener del 2015: Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF 2015-2020. Actualment, s'està en la fase d'implantació de les divuit mesures incloses al document i de definició del pla de seguiment.

 

Desplegament de mesures

Visualització del contingut web

Visualització del contingut web